Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cách thí nghiệm của Morgan về hoán vị gen khác với cách thí

Cách thí nghiệm của Morgan về hoán vị gen khác với cách thí

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cách thí nghiệm của Morgan về hoán vị gen khác với cách thí nghiệm liên kết gen ở điểm chính nào


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Morgan đã đảo vai trò làm bố, mẹ của cặp bố mẹ ở thế hệ F1 để nghiên cứu về hoán vị genĐáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn