Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 6-7 cho biết dãy núi nào sau đây không có hướng vòng cung?

căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 6-7 cho biết dãy núi nào sau đây không có hướng vòng cung?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 6-7, cho biết dãy núi nào sau đây không có hướng vòng cung?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 6-7, dãy Tam Điệp có hướng Tây Bắc – Đông Nam

=> Chọn đáp án A

Ý kiến của bạn