Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và 7 hãy cho biết dãy núi nào không có cùng hướng với dãy Hoàn

căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và 7 hãy cho biết dãy núi nào không có cùng hướng với dãy Hoàn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và 7, hãy cho biết dãy núi nào không có cùng hướng với dãy Hoàng Liên Sơn?

Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và 7, hãy cho biết dãy núi nào không có cùng hướng với dãy Hoàng Liên Sơn?

A. Pu Đen Đinh B. Pu Sam Sao

C. Bạch Mã D. Tam Điệp


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Tìm trên trang 6-7 thấy dãy Hoàng Liên Sơn chạy theo hướng tây bắc – đông nam cùng hướng với Pu đen đinh, Pu sam sao và Tam Điệp; dãy Bạch Mã chạy theo chiều tây – đông

=> chọn C

Ý kiến của bạn