Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12 cho biết các vườn quốc gia nào sau đây được sắp xếp theo

căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12 cho biết các vườn quốc gia nào sau đây được sắp xếp theo

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, cho biết các vườn quốc gia nào sau đây được sắp xếp theo chiều từ Bắc xuống Nam ở miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, các vườn quốc gia nào sau đây được sắp xếp theo chiều từ Bắc xuống Nam ở miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là Kon Ka Kinh, Yok Đôn, Bù Gia Mập, Cát Tiên

Chú ý dễ nhầm lẫn với đáp án B do các vườn quốc gia cũng được sắp xếp theo chiều từ Bắc xuống Nam nhưng vườn quốc gia Bạch Mã thuộc miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ nên không phải đáp án đúng

=> Chọn đáp án D

Ý kiến của bạn