Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 hãy cho biết đỉnh núi nào sau đây cao nhất khu vực Tây Bắ

căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 hãy cho biết đỉnh núi nào sau đây cao nhất khu vực Tây Bắ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết đỉnh núi nào sau đây cao nhất khu vực Tây Bắc?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, xác định được đỉnh núi cao nhất khu vực Tây Bắc là đỉnh Phanxipăng (cao 3143m).

=> Chọn đáp án C

Ý kiến của bạn