Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15 hãy cho biết đô thị nào ở Đồng bằng sông Cửu Long có số d

căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15 hãy cho biết đô thị nào ở Đồng bằng sông Cửu Long có số d

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đô thị nào ở Đồng bằng sông Cửu Long có số dân từ 500 000 – 1 000 000 người?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Atlat trang 15, tìm kí hiệu thể hiện đô thị từ 500000 – 1000000 triệu dân là hình vuông, bên trong là hình tròn. Tra cứu kí hiệu đó tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long thấy Cần Thơ có kí hiệu tương ứng

=> chọn C

Ý kiến của bạn