Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và 7, hãy cho biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và 7, hãy cho biết

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và 7, hãy cho biết vịnh Vân Phong thuộc tỉnh (thành phố) nào?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn