Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9 cho biết địa điểm nào sau đây ở nước ta có mùa mưa vào thu

căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9 cho biết địa điểm nào sau đây ở nước ta có mùa mưa vào thu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết địa điểm nào sau đây ở nước ta có mùa mưa vào thu đông?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, Đồng Hới thuộc Duyên hải miền Trung nước ta có mưa vào Thu đông

=> Chọn đáp án D

Ý kiến của bạn