Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cắt khối trụ có bán kính đáy bằng 5 và chiều cao bằng 10 bởi một mặt phẳng song song với trục và các

Cắt khối trụ có bán kính đáy bằng 5 và chiều cao bằng 10 bởi một mặt phẳng song song với trục và các

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cắt khối trụ có bán kính đáy bằng (5) và chiều cao bằng (10) bởi một mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng (3) ta được thiết diện là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Thiết diện  là hình chữ nhật (MNPQ) như hình vẽ.

Kẻ (O'H bot MN) tại (H) suy ra (H) là trung điểm (MN).

 Lại có (O'H bot QM) (do (QM bot ) mặt đáy)  nên (O'H bot left( {MNPQ} right) Rightarrow O'H = 3)

Xét tam giác (O'HN) vuông tại (H,) theo định lý Pytago ta có (MH = sqrt {O'{N^2} - O'{H^2}}  = sqrt {{5^2} - {3^2}}  = sqrt {16}  = 4)

Suy ra (MN = 2MH = 2.4 = 8)

Hình chữ nhật (MNPQ) có (MQ = OO' = 10;MN = 8 Rightarrow {S_{MNPQ}} = 10.8 = 80)

Chọn  C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn