Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Câu 3: Trong khoảng hai thập niên đầu sau Chiến tranh thế gi

Câu 3: Trong khoảng hai thập niên đầu sau Chiến tranh thế gi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Câu 3: Trong khoảng hai thập niên đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai, đã xuất hiện trung tâm kinh tế, tài chính nào?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn