Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cấu trúc của ôperôn bao gồm những thành phần nào?

Cấu trúc của ôperôn bao gồm những thành phần nào?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cấu trúc của ôperôn bao gồm những thành phần nào?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Operon bao gồm: Vùng khởi động, vùng vận hành, nhóm gen cấu trúc Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn