Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chiến lược “Cam kết và mở rộng” do ai đề ra?

Chiến lược “Cam kết và mở rộng” do ai đề ra?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chiến lược “Cam kết và mở rộng” do ai đề ra?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Là người được sinh ra trong chiến tranh thế giới thứ 2 và là Tổng thống đầu tiên của Mỹ sau “chiến tranh lạnh”, Bill Clinton có tham vọng ghi dấu ấn trong lịch sử nước Mỹ bằng một chiến lược mới thay thế cho chiến lược “ngăn chặn” của thời kì chiến tranh lạnh. Vì thế chính quyền B. Clinton đã thực thi chiến lược “Cam kết và mở rộng” để thực hiện mục tiêu lâu dài và xuyên suốt là duy trì vị trí “siêu cường” và từng bước thực hiện tham vọng làm chủ thế giới.

Ý kiến của bạn