Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chiều cao của cây ngô là do 4 cặp gen tác động cộng gộp quy định. Cây ngô cao 100cm có kiểu gen là a

Chiều cao của cây ngô là do 4 cặp gen tác động cộng gộp quy định. Cây ngô cao 100cm có kiểu gen là a

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chiều cao của cây ngô là do 4 cặp gen tác động cộng gộp quy định. Cây ngô cao 100cm có kiểu gen là aabbccdd, cây ngô cao 180 cm có kiểu gen là AABBCCDD. Số loại kiểu hình xuất hiện ở thế hệ F1 của phép lai giữa hai cơ thể đều có 4 cặp gen dị hợp là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Phép lai cây AaBbCcDd  ×AaBbCcDd  sẽ cho đời con có tối đa các loại kiểu gen, kiểu hình

Số kiểu hình tối đa là 9  tương ứng với số alen trội trong kiểu gen: 0 → 8

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn