Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu: Chế độ nhiệt ở một số đ

Cho bảng số liệu: Chế độ nhiệt ở một số đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu:

Chế độ nhiệt ở một số địa điểm (0C).

Nhận xét và giải thích nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hà Nội có vĩ độ thấp hơn Hà Giang nhưng biên độ nhiệt năm lại cao hơn Hà Giang

=> Biên độ nhiệt độ năm tăng dần theo vĩ độ là không đúng

=> đáp án  D

Ý kiến của bạn