Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu: Lượng mưa và lưu lượng

Cho bảng số liệu: Lượng mưa và lưu lượng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu:

Lượng mưa và lưu lượng nước sông Hồng tại trạm Sơn Tây (Hà Nội).

Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn