Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu: Sản lượng than, dầu thô và điện của nước

Cho bảng số liệu: Sản lượng than, dầu thô và điện của nước

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu:

Sản lượng than, dầu thô và điện của nước ta giai đoạn 1995 – 2010

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng than, dầu mỏ, điện của nước ta thời kì 1995 – 2010 là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Sử dụng kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng là biểu đồ đường

=> đáp án B

Ý kiến của bạn