Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu sau: Mật độ dân số các v

Cho bảng số liệu sau: Mật độ dân số các v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu sau:

Mật độ dân số các vùng trên cả nước năm 2006

                                                                                         (Đơn vị %)

Nhận xét nào sau đây không đúng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Mật độ dân số Tây Nguyên (89 người/km2) cao hơn Tây Bắc (69 người/km2)

=> đáp án C đúng

Ý kiến của bạn