Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu Tỉ lệ thất nghiệp của lự

Cho bảng số liệu Tỉ lệ thất nghiệp của lự

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu

Tỉ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi lao động của khu vực thành thị nước ta và một số vùng lãnh thổ. Đơn vị %

Nhận định nào sau đây không đúng với thực trạng thất nghiệp ở nước ta qua bản số liệu nói trên


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Năm 2009 tỉ lệ thất nghiệp đồng bằng sông Hồng (4,59%) thấp hơn mức trung bình cả nước (4,60)

=> nhận định A không đúng

Đáp án A

Ý kiến của bạn