Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho biết các gen phân li độc lập, các alen trội là trội hoàn

Cho biết các gen phân li độc lập, các alen trội là trội hoàn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho biết các gen phân li độc lập, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tỉ lệ 1:1:1:1 là tỉ lệ của phép lai phân tích cá thể dị hợp hai cặp gen Trong các phép lai trên là phép lai A là phép lai phân tích của cá thể dị hợp hai gen Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn