Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các giai đoạn sau: (1) Chọn lọc các thể đột biến có kiể

Cho các giai đoạn sau: (1) Chọn lọc các thể đột biến có kiể

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các giai đoạn sau:

(1) Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn,

(2) xử lí mẫu vật bằng tác nhân gây đột biến,

(3) tạo dòng thuần chủng.

Qui trình để tạo một chủng vi khuẩn mới bằng phương pháp gây đột biến bao gồm các bước theo trình tự là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Quy trình tạo giống bằng gây đột biến thường gồm 3 bước như phương án A (2→1→3), tuy nhiên, vì vi khuẩn chỉ có 1 phân tử ADN dạng vòng nên sẽ không có bước tạo dòng thuần chủng (chỉ có đối với sinh vật có bộ NST lưỡng bội).

Do vậy, phương án đúng là B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn