Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các hiện tượng sau: 1.Một số loài cá sống ở mực nước sâ

Cho các hiện tượng sau: 1.Một số loài cá sống ở mực nước sâ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các hiện tượng sau:

1.Một số loài cá sống ở mực nước sâu có hiện tượng kí sinh cùng loài giữa cá thể đực kích thước nhỏ và cá thể cái kích thước lớn.

2.Cá mập con khi mới nở ra lấy ngay các trứng chưa nở làm thức ăn.

3.Các cây thông nhựa liền rễ nên nước và muối khoáng do cây này hút vào có khả năng dẫn truyền sang cây khác.

4.Nấm, vi khuẩn và tảo đơn bào sống cùng nhau tạo thành địa y.

5.Lúa và cỏ dại tranh dành ánh sáng, nước và muối khoáng trong cùng một thửa ruộng.

Có bao nhiêu hiện tượng là cạnh tranh cùng loài?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cạnh tranh  cùng loài là 1 và 2

Đáp án A 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn