Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các nguyên nhân sau: 1. Do NST đứt gãy, sau đó nối lại

Cho các nguyên nhân sau: 1. Do NST đứt gãy, sau đó nối lại

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các nguyên nhân sau:

1. Do NST đứt gãy, sau đó nối lại một cách không bình thường

2. Do sự phân li không bình thường của NST, xảy ra ở kì sau của quá trình phân bào

3. Do sự rối loạn quá trình trao đổi chéo xẩy ra ở kì đầu giảm phân I

4. Do sự phá hủy hoặc không xuất hiện thoi phân bào

Số nguyên nhân dẫn đến đột biến cấu trúc NST là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các nguyên nhân dẫn đến đột biến cấu trúc NST là 1, 3

2 và 4 là nguyên nhân dẫn đến đột biến số lượng NST

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn