Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các nhận định về chu trình sinh địa hóa như sau: (1) Ch

Cho các nhận định về chu trình sinh địa hóa như sau: (1) Ch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các nhận định về chu trình sinh địa hóa như sau:

(1) Chu trình sinh địa hóa là chu trình trao đổi vật chất trong tự nhiên.

(2) Cacbon đi vào chu trình sinh địa hóadưới dạng CO2 thông qua quá trình quang hợp.

(3) Thực vật hấp thụ nitơ dưới dạng NH4+ và NO2- 

(4) Không có hiện tượng vật chất lắng đọng trong chu trình sinh địa hóa cacbon.

Những nhận định nào sau đây là sai ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Những nhận định sai về chu trình sinh địa hóa là: (3), (4)

Ý (3) sai vì: Thực vật hấp thụ nitơ dưới dạng NH4+ và NO3- 

Ý (4) sai vì: trong chu trình sinh địa hóa cacbon vẫn có sự lắng đọng vật chất, ví dụ : than, dầu mỏ….

Đáp án C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn