Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho  các nhân tố 1-        Chọn lọc tự nhiên 2-        Gia

Cho  các nhân tố 1-        Chọn lọc tự nhiên 2-        Gia

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho  các nhân tố

1-        Chọn lọc tự nhiên

2-        Giao phối ngẫu nhiên

3-        Giao phối không ngẫu nhiên

4-        Các yếu tố ngẫu nhiên

5-        Đột biến

6-        Di nhập gen

Các nhân tố có thể làm thay đổi tần số alen  vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Giao phối ngẫu nhiên không làm thay đổi thành phần kiểu gen và tần số alen

Nhân tố giao phối không ngẫu nhiên  chỉ làm thay đổi thành phần kiểu gen không làm thay đổi  tần số alen trong quần thể

ð  loại 2 và 3

Các nhân tố còn lại thỏa mãn yêu cầu

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn