Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các nhân tố sau: (1) Đột biến      (2) di – nhập gen  (

Cho các nhân tố sau: (1) Đột biến      (2) di – nhập gen  (

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các nhân tố sau:

(1) Đột biến      (2) di – nhập gen  (3) chọn lọc tự nhiên

(4) giao phối ngẫu nhiên     (5) các yếu tố ngẫu nhiên         (6) các cơ chế cách li

Có bao nhiêu nhân tố đóng vai trò cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa của quần thể?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các nhân tố cung cấp nguyên liệu cho quá  trình tiến hóa là : 1,2,4

Đáp án B 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn