Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

: Cho các phép lai giữa các cây tứ bội sau: (1) AaaaBBbb x

: Cho các phép lai giữa các cây tứ bội sau: (1) AaaaBBbb x

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

: Cho các phép lai giữa các cây tứ bội sau:

(1) AaaaBBbb x AAAABBBb.

(3) AaaaBBbb x AAAaBbbb.

(5) AAAaBBbb x Aaaabbbb(2) AaaaBBBB x AaaaBBbb.

(4) AAAaBbbb x AAAABBBb.

(6) AAaaBBbb x Aaaabbbb

Biết các cây tứ bội giảm phân chỉ cho các loại giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Theo lý thuyết, trong các phép lai trên, có bao nhiêu phép lai cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 8: 4: 4: 2: 2: 1: 1: 1: 1?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đời con KG phân li : 8: 4: 4: 2: 2: 1: 1: 1: 1

↔ 4.(2:1:1) : 1.(2:1:1) : 1.(2:1:1)

↔ (2:1:1) . (4:1:1)

↔ (Aaaa/AAAa x Aaaa/AAAa) . (BBbb x bbbb/BBBB) hoặc (AAaa x aaaa/AAAA) . (Bbbb/BBBb x Bbbb/BBBb)

Vậy các phép lai phù hợp là (2) (5)

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn