Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Cho các sự kiện sau:       1. Thành lập Tổ chức Hiệp ước B

 Cho các sự kiện sau:       1. Thành lập Tổ chức Hiệp ước B

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Cho các sự kiện sau:

      1. Thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)

      2. Thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV)

      3. Thành lập tổ chức Hiệp ước Vácsava

      Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo đúng trình tự thời gian.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

1. Thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) (4-4-1949)

2. Thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) (1-1949)

3. Thành lập tổ chức Hiệp ước Vácsava (5-1955).

Chọn đáp án: C (2.1.3)

Ý kiến của bạn