Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các sự kiện sau: 1. Thông điệp của Tổng thống Truman tr

Cho các sự kiện sau: 1. Thông điệp của Tổng thống Truman tr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các sự kiện sau:

1. Thông điệp của Tổng thống Truman trước Quốc hội Mĩ.

2. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (Nato).

3. Kế hoạch Macsan.

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo đúng trình tự thời gian.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

1. Thông điệp của Tổng thống Truman trước Quốc hội Mĩ. (12-3-1947)

2. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (Nato).(4-4-1949)

    3. Kế hoạch Macsan (6-1947)

Chọn đáp án: C (1,3,2)

Ý kiến của bạn