Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các thông tin sau: 1. Các gen nằm trên cùng một cặp nhi

Cho các thông tin sau: 1. Các gen nằm trên cùng một cặp nhi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các thông tin sau:

1. Các gen nằm trên cùng một cặp nhiễm sắc thể (NST).

2. Mỗi gen nằm trên một NST khác nhau.

3. Thể dị hợp hai cặp gen giảm phân bình thường cho 4 loại giao tử.

4. Tỉ lệ một loại kiểu hình chung bằng tích tỉ lệ các loại tính trạng cấu thành kiểu hình đó.

5. Làm xuất hiện biến dị tổ hợp.

6. Trong trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng, nếu P thuần chủng, khác nhau về các cặp tính trạng tương phản thì F1 đồng loạt có kiểu hình giống nhau và có kiểu gen dị hợp tử.

Những điểm giống nhau giữa quy luật phân li độc lập và quy luật hoán vị gen là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Những điểm giống nhau giữa quy luật phân li độc lập và quy luật hoán vị gen là: (3),(5),(6)

Ý (1) là đặc điểm của quy luật hoán vị gen.

Ý (2) ,(4) là đặc điểm của quy luật phân ly độc lập.

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn