Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho hàm số y = f( x ) có đạo hàm cấp 2 trên khoảng K và x0 in K. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Cho hàm số y = f( x ) có đạo hàm cấp 2 trên khoảng K và x0 in K. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đạo hàm cấp 2 trên khoảng (K) và ({x_0} in K.) Mệnh đề nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Nếu (x = {x_0}) là điểm cực trị của hàm số thì (f'left( {{x_0}} right) = 0.)

Nếu (x = {x_0}) là điểm cực tiểu của hàm số thì (left{ begin{array}{l}f'left( {{x_0}} right) = 0f''left( {{x_0}} right) > 0end{array} right..)

Chọn C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn