Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho hàm số y = ( x - 1 )^ - 5 căn x . Tập xác định của hàm số là:

Cho hàm số y = ( x - 1 )^ - 5 căn x . Tập xác định của hàm số là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hàm số (y = {left( {x - 1} right)^{ - 5}}sqrt x ). Tập xác định của hàm số là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Hàm số (y = {left( {x - 1} right)^{ - 5}}sqrt x ) xác định ( Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x - 1 ne 0x ge 0end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x ne 1x ge 0end{array} right. Rightarrow D = left[ {0; + infty } right)backslash left{ 1 right}).

Chọn B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn