Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho khối chóp tam giác S.ABC có SA = 3, SB = 4, SC = 5 và SA

Cho khối chóp tam giác S.ABC có SA = 3, SB = 4, SC = 5 và SA

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho khối chóp tam giác S.ABC có SA = 3, SB = 4, SC = 5 và SA, SB, SC đôi một vuông góc. Khối cầu ngoại tiếp tứ diện S.ABC có thể tích là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn