Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho m > 0. Biểu thức m^ căn 3 ( d1m )^ căn 3  - 2bằng:

Cho m > 0. Biểu thức m^ căn 3 ( d1m )^ căn 3  - 2bằng:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho (m > 0). Biểu thức ({m^{sqrt 3 }}{left( {dfrac{1}{m}} right)^{sqrt 3 - 2}})bằng:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có ({m^{sqrt 3 }}{left( {dfrac{1}{m}} right)^{sqrt 3  - 2}} = {m^{sqrt 3 }}.{left( {{m^{ - 1}}} right)^{sqrt 3  - 2}} = {m^{sqrt 3 }}.{m^{2 - sqrt 3 }} = {m^{sqrt 3  + 2 - sqrt 3 }} = {m^2})

Chọn  D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn