Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Chọn cặp phương trình không tương đương trong các cặp phương trình sau:

Chọn cặp phương trình không tương đương trong các cặp phương trình sau:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn cặp phương trình không tương đương trong các cặp phương trình sau:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Xét đáp án D ta có:

(begin{array}{l}sqrt {x + 2}  = 2x Leftrightarrow left{ begin{array}{l}2x ge 0x + 2 = 4{x^2}end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x ge 0x = dfrac{{1 pm sqrt {33} }}{8}end{array} right. Leftrightarrow x = dfrac{{1 + sqrt {33} }}{8} Rightarrow {S_1} = left{ {x = dfrac{{1 + sqrt {33} }}{8}} right}x + 2 = 4{x^2} Leftrightarrow x = dfrac{{1 pm sqrt {33} }}{8} Rightarrow {S_2} = left{ {x = dfrac{{1 pm sqrt {33} }}{8}} right}end{array})

Do ({S_1} ne {S_2}) nên hai phương trình ở đáp án D không là hai phương trình tương đương.

Chọn D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn