Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn câu sai. Trong chuyển động tròn đều?      

Chọn câu sai. Trong chuyển động tròn đều?      

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn câu sai. Trong chuyển động tròn đều?

     


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Vecto vận tốc trong chuyển động tròn đều có độ lớn không đổi nhưng có hướng luôn thay đổi, do đó vecto vận tốc thay đổi.

Chọn B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn