Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn câu trả lời đúng. Chuyển động cơ học:       

Chọn câu trả lời đúng. Chuyển động cơ học:       

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn câu trả lời đúng. Chuyển động cơ học:

      


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của vật so với các vật khác theo thời gian

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn