Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Chọn lọc tự nhiên sẽ không làm biến đổi cấu trúc di truyền

 Chọn lọc tự nhiên sẽ không làm biến đổi cấu trúc di truyền

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Chọn lọc tự nhiên sẽ không làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể khi


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hướng dẫn giải:A-sai, nếu không phát sinh đột biến mới nhưng khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá thể trong quần thể khác nhau thì CLTN vẫn diễn ra làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể.B-sai, vì sự giao phối ngẫu nhiên của các cá thể trong quần thể tạo ra các biến dị tổ hợp mới, trong đó có các kiểu gen khác nhau quy định kiểu hình khác nhau với sự thích nghi với môi trường sống cũng nhau thì CLTN vẫn diễn ra làm thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể.C-sai, CLTN tác động lên tất cả các loại kiểu gen chứ không riêng kiểu gen đồng hợp lặn, vì thế dù không có KG đồng hợp lặn CLTN vẫn diễn ra bình thường và làm biến đổi cấu trúc DTQT.D-đúng, khi mức sống sót và khả năng sinh sản của các kiểu gen trong quần thể là như nhau thì CLTN sẽ không làm thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể.Chọn đáp án D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn