Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có bao nhiêu kết luận sau đây là đúng? (1) Bệnh bạch tạng d

Có bao nhiêu kết luận sau đây là đúng? (1) Bệnh bạch tạng d

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có bao nhiêu kết luận sau đây là đúng?

(1) Bệnh bạch tạng do gen lặn nằm trên NST giới tính quy định.

(2) Bệnh máu khó đông và bệnh mù màu biểu hiện chủ yếu ở nam mà ít gặp ở nữ.

(3) Bệnh phenylketo niệu được biểu hiện chủ yếu ở nam mà ít gặp ở nữ.

(4) Hội chứng Tơcnơ do đột biến số lượng NST dạng thể một.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các kết luận đúng là

(2) – do 2 bệnh trên đều do gen lặn nằm trên NST giới tính qui định

(4) – NST giới tính chỉ có 1 chiếc X ( thể 2n-1)

Đáp án A

(1)sai vì bạch tạng do gen lặn trên NST thường qui định

(3) sai vì bệnh phenylketo niệu do gen lặn trên NST thường qui định, do đó tỉ lệ biểu hiện ở 2 giới là như nhau

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn