Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cơ quan giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình an ninh thế giới của Liên hợp quốc là

Cơ quan giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình an ninh thế giới của Liên hợp quốc là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cơ quan giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình, an ninh thế giới của Liên hợp quốc là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Trong 6 cơ quan của Liên hợp quốc thì Hội đồng bảo an là cơ quan giữ vai trò trong yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

Chọn: D

Ý kiến của bạn