Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc điểm nào sau đây không thuộc giai đoạn thứ hai của phong trào Cần Vương

Đặc điểm nào sau đây không thuộc giai đoạn thứ hai của phong trào Cần Vương

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm nào sau đây không thuộc giai đoạn thứ hai của phong trào Cần Vương


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

- Các đáp án A, B, C: là đặc điểm giai đoạn 2 của phong trào Cần Vương (1888 – 1896)

- Đáp án D: Trong giai đoạn thứ hai của phong trào Cần Vương, phong trào tiếp tục phát triển, quy tụ thành những trung tâm lớn và ngày càng lan rộng => cũng có nghĩa phong trào dần phát triển theo chiều sâu.

Chọn: D

Ý kiến của bạn