Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đai ôn đới gió mùa trên núi của nước ta chỉ có ở dãy núi nào

Đai ôn đới gió mùa trên núi của nước ta chỉ có ở dãy núi nào

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đai ôn đới gió mùa trên núi của nước ta chỉ có ở dãy núi nào?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn