Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đâu là cuộc khởi nghĩa đầu tiên của nhân dân Âu Lạc chống ách đô hộ của phong kiến phương Bắc?

Đâu là cuộc khởi nghĩa đầu tiên của nhân dân Âu Lạc chống ách đô hộ của phong kiến phương Bắc?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đâu là cuộc khởi nghĩa đầu tiên của nhân dân Âu Lạc chống ách đô hộ của phong kiến phương Bắc?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Năm 40, cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ, đây là cuộc khởi nghĩa chống ách đô hộ đầu tiên của nhân dân Âu Lạc.  

Chọn: A

Ý kiến của bạn