Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đâu là nhiệm vụ của chính quyền Xô Viết sau Cách mạng?

Đâu là nhiệm vụ của chính quyền Xô Viết sau Cách mạng?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đâu là nhiệm vụ của chính quyền Xô Viết sau Cách mạng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Nhiệm vụ hàng đầu của chính quyền Xô viết là đập tan bộ máy nhà nước cũ của giai cấp tư sản và địa chủ, khẩn trương xây dựng bộ máy nhà nước mới của những người lao động.

Chọn: B

Ý kiến của bạn