Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Địa danh nào được chọn để đặt trụ sở của Liên Hợp Quốc:

Địa danh nào được chọn để đặt trụ sở của Liên Hợp Quốc:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Địa danh nào được chọn để đặt trụ sở của Liên Hợp Quốc:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn