Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Địa điểm nào diễn ra trận chiến đấu giằng co và ác liệt nhất giữa ta và địch trong chiến dịch Điện B

Địa điểm nào diễn ra trận chiến đấu giằng co và ác liệt nhất giữa ta và địch trong chiến dịch Điện B

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Địa điểm nào diễn ra trận chiến đấu giằng co và ác liệt nhất giữa ta và địch trong chiến dịch Điện Biên Phủ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đồi A1, C1 là địa điểm diễn ra trận chiến đấu giằng co và ác liệt nhất giữa ta và địch trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Chọn: A

Ý kiến của bạn