Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Điểm giống nhau trong chính sách đối ngoại của các đời Tổng thống Mĩ là

Điểm giống nhau trong chính sách đối ngoại của các đời Tổng thống Mĩ là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điểm giống nhau trong chính sách đối ngoại của các đời Tổng thống Mĩ là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Các đời tổng thống Mĩ đều thực hiện chính sách đối ngoại xuyên suốt là thực hiện “Chiến lược toàn cầu”. Xét về mặt bản chất, mục tiêu của chiến lược “Cam kết và mở rộng” giống mục tiêu của “Chiến lược toàn cầu” ở chỗ, đều thể hiện và thực hiện cho tham vọng vươn lên chi phối, lãnh đạo toàn thế giới của Mĩ. Nói một cách khác, chiến lược “Cam kết và mở rộng” là một hình thức thực hiện tiếp tục “Chiến lược toàn cầu” trong tình hình mới.

Chọn: B

 

Ý kiến của bạn