Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điểm giống nhau trong chính sách đối ngoại của các nước Tây

Điểm giống nhau trong chính sách đối ngoại của các nước Tây

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điểm giống nhau trong chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu từ năm 1945 đến 1950 là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn