Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Điều kiện quan trọng để Nhật Bản có thể tiến hành được cải cách Minh Trị?

Điều kiện quan trọng để Nhật Bản có thể tiến hành được cải cách Minh Trị?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điều kiện quan trọng để Nhật Bản có thể tiến hành được cải cách Minh Trị?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Cuộc Duy Tân Minh Trị ở Nhật Bản được tiến hành khi chế độ Mạc Phủ bị lật đổ, Thiên Hoàng Minh Trị nắm quyền. Thiên Hoàng nắm quyền lực tuyệt đối, thực hiện chính sách cải cách đất nước về nhiều mặt, đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng khủng hoảng và chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa và gần như không trải qua giai đoạn tự do cạnh tranh.

=> Như vậy, điều kiện quan trọng để Nhật Bản tiến hành được cuộc cải cách Minh Trị là khi chế độ Mạc Phủ sụp đổ, Thiên Hoàng Minh Trị nắm quyền.

Chọn: C

Ý kiến của bạn