Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điều nào không đúng đối với sự biến động số lượng có tính ch

Điều nào không đúng đối với sự biến động số lượng có tính ch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điều nào không đúng đối với sự biến động số lượng có tính chu kì của các loài ở Việt Nam?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Khi môi trường sống thuận lợi thì số lượng sinh vật sẽ tăng lên.

Đối với ếch nhái điều kiện sống thuận lợi là ở mùa mưa  và mùa hè , đến mùa khô thì số lượng ếch nhái giảm xuống →D sai

Đáp án D 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn