Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điều nào sau đây không thuộc vai trò của quá trình giao phối

Điều nào sau đây không thuộc vai trò của quá trình giao phối

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điều nào sau đây không thuộc vai trò của quá trình giao phối đối với tiến hoá?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Làm tăng tần số xuất hiện của đột biến tự nhiên không phải là vai trò của giao phối đối với tiên hóa.

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn